Característiques

En curs

Descripció

Desnivell descendent

Ubicació

Zona California.
Canyelles