Característiques

4

3

Descripció

GRAN OPORTUNITAT PER A INVERSORS! ~~Ampli terreny de 3.735 m2 estratègicament ubicat a Vilafranca del Penedès.~~S'ubica en una zona que confronta amb el camp de futbol i el pavelló esportiu. A més, és a prop d'un complex aquàtic, un gimnàs, l'auditori municipal i les pistes d'atletisme, cosa que el converteix en un enclavament ideal per al desenvolupament de diverses instal·lacions esportives. L'rea compta amb una àmplia disponibilitat d'estacionament municipal gratuït, el que proporciona comoditat per als usuaris de les instal·lacions.~~Característiques del terreny:~~- Superfície aproximada classificada com a sistema viari: 713,47 m2~- Superfície aproximada classificada com a zona verda: 245,85 m2~- Superfície aproximada classificada com a sistema d'equipaments: 2.775,68 m2~~Característiques urbanístiques:~~- Tipus d'ordenació: Edificació aïllada~- Edificabilitat: L'índex d'edificabilitat neta és de 0,50 m2s/m2s.~- Ocupació: L'ocupació màxima permesa és del 40% de la superfície de la zona.~- Alçada màxima: L'alçada màxima serà de 10,50 ml corresponents a planta baixa més dues plantes pis.~- Usos permesos: Es permeten els usos d'equipament públic següents: Sanitari, Cultural, Ensenyament, Esportiu, Comercial, Administratiu, Religiós, i qualsevol altre dinterès públic i social. Es prohibeix l'ús residencial d'habitatge, industrial i el recreatiu de clau 13.2 de les normes del POUM (discoteca). Disposem d'informe topogràfic, no dubteu a consultar-nos per a més informació

Ubicació

Vilafranca del Penedès