Característiques

Descripció

Solar de 946m2 totalment urbanitzat per a edificació de 5 habitatges unifamiliars en filera.~725.10m2 de sostre destinat a habitatge més 111,85m2 de sostre complementari (garatge, etc...)~Total de 836.94m2 de sostre sobre rasant més la possibilitat de construir planta soterrani.~Nombre màxim d'habitatges: 5

Ubicació

Vilanova i la Geltrú