Característiques

En curs

Descripció

Terreny urbà per edificar casa unifamiliar.

Superfície segons cadastre 66 m2. Al centre de les Roquetes, Sant Pere de Ribes

Ubicació

Zona Solicrup.
Les Roquetes (St. Pere de Ribes)