Característiques

Descripció

Parcel·la edificable de 546m2 que dona a dues carrers. Ideal per a la promoció de vivendes unifamiliars.~Actualment hi ha una antiga caseta d'hort de 40m2 edificats.

Ubicació

Vilanova i la Geltrú