Característiques

En curs

Descripció

La parcel·la de 302 metres quadrats al nucli històric de Vilanova i la Geltrú representa una interessant oportunitat per a constructors i promotors. Aquí tens algunes consideracions clau:

Superfície Edificable: Amb una superfície edificable de 738 metres quadrats, aquesta parcel·la té el potencial per construir un edifici de planta baixa més dos pisos (PB+2) o fins i tot una combinació de cases unifamiliars o un edifici plurifamiliar.

Façanes: La parcel·la compta amb dues façanes, una de 13 metres i una altra de 5,93 metres. Això brinda flexibilitat en el disseny i la disposició dels habitatges o l'edifici, permetent una creativitat més gran en el disseny arquitectònic.

Possibilitats de construcció: Depenent de la normativa local i les regulacions de zonificació, pots explorar diferents opcions de construcció, com l'edificació de tres cases unifamiliars independents o un edifici plurifamiliar que contingui fins a 7 vivendes.

Ubicació: Com que està ubicada al nucli històric de Vilanova i la Geltrú, aquesta parcel·la ofereix una ubicació privilegiada amb fàcil accés a les comoditats i serveis del centre de la ciutat, la qual cosa podria ser atractiva per a futurs residents.

Viabilitat del Projecte: Abans de procedir, és essencial fer un estudi de viabilitat que consideri aspectes legals, costos de construcció, anàlisi de mercat i potencial de venda o lloguer dels habitatges.

Permisos i Regulacions: Assegureu-vos d'estar al corrent dels permisos de construcció necessaris i de complir totes les regulacions locals. Podem aportar el contacte amb els professionals adients.

En resum, aquesta parcel·la al nucli històric de Vilanova i la Geltrú ofereix un emocionant potencial per a un projecte de construcció.

Ubicació

Zona Geltrú.
Vilanova i la Geltrú