Característiques

Exempt

Descripció

SOLAR A TRES VENTS EDIFICABLE. PLURIFAMILIAR O UNIFAMILIARS ADOSADES. (clau 4)

Es pot edificar planta baixa més dos pisos. Es podrien fer fins a 20 habitatges.

La parcel·la té una superfície de 1160 m2 i el coeficient d'edificabilitat oscil·la entre l'1,15 i l'1,50 m2/sostre per m2/sòl i els usos són:
-Residencial unifamiliar
-Residencial plurifamiliar
Comercial, planta baixa
-Sanitari-assistencial
-Esportiu
-Recreatiu
-Educatiu
-Soci-cultural
-Hoteler
-Oficines

Ubicació

Zona Bardaji.
Cubelles