Característiques

Exempt

Descripció

SOLAR A TRES VENTS EDIFICABLE. PLURIFAMILIAR O UNIFAMILIARS ADOSSADES.

Ubicació

Zona Bardaji.
Cubelles