Característiques

Descripció

VENDA DE PARCEL·LES DE SÒL URBANITZABLE ~~ S'accepta permuta. ~~~ - Parcel·la sector Ortoll (subsector 1) = 3.830 m2 .............. preu 80 € / m2 ~ ~ - Parcel·la sector Ortoll (subsector 2) = 2.722 m2 .............. preu 70 € / m2 ~ ~

Ubicació

Vilanova i la Geltrú