Característiques

En curs

Descripció

Terrenys urbans a Olivella, al carrer via lactea, superfície total 1,072,87 m2, es podrien segregar i serien dos terrenys de 523,15 m2 i 549,72 m2

Ubicació

Zona MAS MESTRE.
Olivella