Característiques

En curs

Descripció

Parcel·la de 176m2
8m d'amplada per 22 m de llarg

Ubicació

Zona California.
Canyelles