Característiques

En curs

Descripció

Parcel.la de 176m2 8m2 d'ample 22m2 de llarg

Ubicació

Zona California.
Canyelles