Característiques

En curs

Descripció

Ubicació

Zona Masia d'en notari.
Vilanova i la Geltrú