Característiques

1

Exempt

Descripció

Terreny pla i quadrat en venda. 470 m2 segons cadastre, uns 500 m2 a la realitat

Disposa de bany amb fossa sèptica.

Disposa actualment d'una edificació que es va quedar per finalitzar. Una solera de formigó de 8x8

Té d´alta el subministrament d´aigua i disposa de comptador elèctric però donat de baixa

Ubicació

Zona Corral d'en Tort.
Vilanova i la Geltrú