Característiques

Descripció

Parcel·la urbana destinada actualment a hort/secà a Sitges (zona - EL MOLINS.) ~712m2 segons cadastre. Terreny a zona agrícola amb projecte futur d'urbanització industrial. ~av camí de la Fita 58.

Ubicació

Sitges