Característiques

Descripció

Ubicació

Pujades
Zona Vallpineda.
Sant Pere de Ribes