Característiques

Descripció

Zona residencial situada al terme municipal de Canyelles. (Al costat de Sitges i Vilanova i la Geltrú)~Es per construir 163 habitatges + 1 local~▫️4 cases unifamiliars~▫️12 cases aparellades~▫️147 pisos en 7 blocs~▫️1 local.~Possibilitat de permuta. ~El preu no inclou impostos (ITP, IVA i AJD), ni les despeses de notari ni les de registre. ~~~

Ubicació

Canyelles