Característiques

4

1

Calefacció

2

Descripció

Vilafranca del Penedès, venda.~ ~ Els presentem un edifici residencial entre mitgeres al centre del nucli de Vilafranca del Penedès que pot ser enderrocat per construir un nou edifici residencial entre mitgeres.~ ~ Planejament vigent: POUM 2003 de Vilafranca del Penedès~ Sòl Urbà consolidat SUC~ Clau 10/1 - Zona de trama per mantenir l'estructura edificatòria.~ Element protegit: APP00_3 i AP17, àrea d'expectativa arqueològica~ ~ Alçada reguladora màxima: BIII - Planta baixa i tres plantes pis: 13,50m.~ ~ El preu de venda no inclou impostos.

Ubicació

Vilafranca del Penedès