Característiques

Descripció

Nau industrial de primera planta apta per a oficines, logística, industrial. La propietat no accepta activitats que ocasionin sorolls, males olors, brutícia, etc.

Ubicació

Vilanova i la Geltrú