Característiques

Descripció

Local comercial situat a la zona de la guardería de Les Roquetes de Sant Pere de Ribes de 84,61m², te l'us exclusiu d'un pati de 22,53m².~ El preu no inclou impostos (ITP, IVA, AJD) ni despeses de Notaria i Registre.

Ubicació

Les Roquetes (St. Pere de Ribes)