Característiques

Descripció

Solar situat en Urbaniz. Mas Trader de Cubelles, superfície de 416m2.

Ubicació

Cubelles