Característiques

Descripció

EDIFICI QUE CONSTA DE 4 HABITATGES I MAGATZEM A REFORMAR, AMB POU I CISTERNA. ~ No es permet DIVISIÓ HORITZONTAL. ~ ~

Ubicació

Vilanova i la Geltrú