Característiques

Exempt

Descripció

Palau de Reig de Dalt
684 m2

Ubicació

Zona Palau de Reig de dalt.
Valls